$ 32.00 / Dozen

Spinach and Goat Cheese Polenta Cakes

Similar Products

Pesto Shrimp

$ 32.00 / Dozen

Triple Chocolate

$ 32.00 / Dozen

Tiramisu

$ 32.00 / Dozen

Vegetarian Entrees

$ 32.00 / Dozen
Piato Cafe ©2019